Minggu, 31 Juli 2011

3 GOLONGAN MANUSIA MEMPUNYAI 3 CIRI KHAS

Posted by Sayidina Aris 11.56, under | No comments

3 Golongan manusia mempunyai 3 ciri khas
Abu Bakar Siddik ra. mengatakan, bahwa manusia ada 3 golongan setiap golongan mempunyai 3 ciri khas.
Pertama : Golongan yang beribadah kepada Allah atas dasar khauf/takut.
Ciri khasnya :
a. Merasa rendah diri
b. Menganggap sedikit kebaikannya
c. Menganggap banyak kejelekannya.
Kedua : Golongan yang beribadah kepada Allah atas dasar raja (men gharapkan rahmat Allah).
Ciri khasnya :
a. Menjadi panutan masyarakat
b. Menjadi orang yang paling pemurah dengan hartanya dan sederhana dalam urusan dunia
c. Suka berbaik sangka kepada Allah dan kepada sesama makhluk
Ketiga : Golongan yang beribadah kepada Allah atas dasar cinta.
Ciri khasnya :
a. Suka memberikan sesuatu yang dicintai dia tidak peduli sesudah Tuhannya meridhoinya
b. Suka mengerjakan yang dibenci oleh nafsunya dan tidak memastikan dirinya diridhoi Tuhannya
c. Dalam segala hal selalu bersama Tuhannya, baik dalam melaksanakan perintah-Nya maupun menjauhi larangan-Nya.
Hal ini sesuai dengan firman Allah : Lan tanaalul birra hattaa tunfiquu mimmaa tuhibbuuna artinya “Kamu sekalian tidak akan mendapat pahala yang sempurna (surga), sehingga kamu sekalian menginfaqkan sebagian harta yang kamu cintai.”
Nabi juga bersabda dalam bentuk doa sebagai berikut : a’udzu billaahi min jahdilbalaa_i illaa balaa_an fiihi ‘alaa_un artinya ” Aku berlindung kepada Allah dari musibah yang memayahkan, kecuali musibah yang di dalamnya ada derajat yang tinggi.”

0 komentar:

Posting Komentar

Tags

Pengikut

Blog Archive

Arsip Blog